Survey results on draft LC Gaeilge specifications

Date

Wednesday 2 June 2021

News type

ASTI news

Rinne CNMM an suirbhé seo chun tuairimí na mball a fháil faoi na dréachtsonraíochtaí Gaeilge T1 agus T2 a d'fhoilsigh CNCM le déanaí le haghaidh comhairliúcháin. Seo hiad na torthaí 

Back to news